Mayan Chocolate.

Oorsprong.
De oorsprong van chocolade ligt in het vruchtbare land van de Maya’s op het schiereiland Yucatán tussen Mexico en Guatemala. Zij waren de eerste cacaotelers die met de bonen uit de cacaoplant, gemalen peper en paprikapoeder tot een bittere drank maakten — “tchocoati”. De Maya beschaving heeft de wereld een stuk aangenamer en lekkerder gemaakt.

Raw.
De rauwe chocolade van Mayan Chocolate is gemaakt van ongebrande bonen van de cacaovrucht, welke niet verhit zijn boven 41°C, waardoor de smaak en veel goede eigenschappen en mineralen bewaard blijven. Dit zijn met name de van nature aanwezige antioxidanten (flavonoïden) en de ‘liefdesstofjes’. Pas als u échte rauwe biologische Mayan Chocolate heeft geproeft, weet u wat goede chocolade is!

Biologisch.
De chocolade van Mayan Chocolate bevat uitsluitend biologische grondstoffen van biologisch gecertificeerde importeurs. Ook wordt er gewerkt volgens de Skal Bio-methode, welke zich inzet als onafhankelijk toezichthouder voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland, zodat Mayan Chocolate op een gegeven moment certificering kan aanvragen.

Voedselallergie/-intolerantie
Alle producten zijn vrij van gluten, lactose, gist, soja, e-nummers, GMO, maar niet vrij van noten. Als u het prikkelbare darmsyndroom (PDS), een verhoogde bloedsuikerspiegel of diabetes hebt, is het verstandig voor gebruik uw specialist te raadplegen.
Als veganist maakt u zelf de keuze om honing te eten, maar probeer deze rauwe biologische chocolade maar eens te weerstaan!

Maya beschaving / Mayan civilization

Origin.
The origin of chocolate lies in the fertile land of the Maya on the Yucatán peninsula between Mexico and Guatemala. They were the first cocoa farmers to make a bitter drink with beans from the cocoa plant, ground pepper and paprika powder – “tchocoati”. Fortunately for us, the Mayan civilization has made the world a lot more pleasant and tastier.

Raw.
The raw chocolate from Mayan Chocolate is made from unroasted beans of the cocoa fruit, which are not heated above 41 ° Celsius. The process allows the taste, good qualities and minerals to be preserved far better. These are in particular the naturally present antioxidants (flavonoids) and the ‘love substances’. Only when you have tasted real raw organic Mayan Chocolate do you know what good chocolate is!

Organic.
The chocolate from Mayan Chocolate only contains organic raw materials from organically certified importers. We also work according to the Skal Bio-method, which works as an independent supervisor for demonstrable reliability of organic products in the Netherlands, so that Mayan Chocolate can apply for certification in the future.

Food allergy / intolerance
All products are free of gluten, lactose, yeast, soy, e-numbers, GMO, but not free of nuts. If you have irritable bowel syndrome (IBS), increased blood sugar levels or diabetes, it is advisable to consult your specialist before use.
As a vegan you make the choice to eat honey, but try to resist this raw organic chocolate!